Gestió d'usuaris

Accés optimitzat, seguretat, col·laboració, control basat en rols.

L'administració d'usuaris de l'organització és vital per a proporcionar un accés segur, fomentar la col·laboració eficient, permetre el control basat en rols i promoure una comunicació efectiva, la qual cosa en última instància impulsa el progrés sostenible.

Garantia de seguretat

La gestió d'usuaris protegeix la informació confidencial controlant l'accés i mantenint la confidencialitat de les dades.

Eficiència organitzativa

Agilitza la incorporació d'usuaris i els permisos, millorant la productivitat operativa general.

Compliment de la responsabilitat

Assigna responsabilitats i monitora les activitats dels usuaris, promovent el compliment de les polítiques i millors pràctiques de l'empresa.

Gestió d'usuaris

Control d'accés simplificat.

L'administració d'usuaris de l'organització agilitza l'accés dels usuaris, habilita permisos basats en rols i simplifica l'administració per a una col·laboració segura i eficient.

Accés basat en rols.
Garanteix permisos segurs i personalitzats per a diferents rols d'usuari, mantenint la integritat i confidencialitat de les dades.
Administració centralitzada.
Simplifica la gestió d'usuaris, la qual cosa permet la incorporació, modificació i eliminació eficients d'usuaris.
Millora de la col·laboració.
Agilitza la comunicació i el treball en equip entre els usuaris, fomentant un ambient de treball productiu i ben coordinat.
Back2blu sustainability user management solutions

Comenci avui

No es pot millorar el que no es mesura.
Back2blu proporciona un marc per a avaluar els esforços de sostenibilitat, identificar àrees de millora i realitzar un seguiment del progrés cap als objectius de sostenibilitat, en pilot automàtic.

Contacta'ns