Automatització / IoT

Millorar la sostenibilitat a través de l'automatització i l'IoT.

L'automatització, IoT i els indicadors són essencials en els plans de sostenibilitat, ja que permeten el monitoratge en temps real, la presa de decisions basada en dades, l'optimització de recursos i el progrés continu cap a objectius ecològics.

Recopilació remota de dades
Els dispositius IoT permeten la supervisió i el seguiment en temps real dels indicadors de sostenibilitat per a una anàlisi precisa i oportuna.
Optimització de recursos
Els dispositius connectats brinden informació sobre els patrons d'ús dels recursos, la qual cosa guia l'assignació eficient per a les operacions de sostenibilitat.
Automatització intel·ligent
La integració de IoT facilita el control automatitzat d'equips i sistemes, la qual cosa garanteix una eficiència òptima i millors resultats de sostenibilitat.

Automatització / IoT

Intel·ligent, connectat, eficient.

Els dispositius connectats a IoT permeten el monitoratge en temps real, la gestió eficient de recursos i el manteniment proactiu, la qual cosa garanteix un progrés constant cap als objectius de sostenibilitat.

Monitoratge en viu.
Els dispositius *IoT realitzen un seguiment continu dels indicadors de sostenibilitat, proporcionant informació actualitzada per a la presa de decisions informada.
Ajustos basats en dades.
Els dispositius connectats faciliten les intervencions oportunes, optimitzant l'ús de recursos i millorant el rendiment sostenible.
Analítica predictiva.
La integració de IoT permet mesures proactives basades en tendències de dades, la qual cosa garanteix una millora contínua en els esforços de sostenibilitat.
Back2blu sustainability public sector solutions

Comenci avui

No es pot millorar el que no es mesura.
Back2blu proporciona un marc per a avaluar els esforços de sostenibilitat, identificar àrees de millora i realitzar un seguiment del progrés cap als objectius de sostenibilitat, en pilot automàtic.

Contacta'ns