Automatització / Software

Integració optimitzada, major eficiència, col·laboració perfecta.

La integració de l'automatització amb programari de tercers, com ERPs o CRMs i l'alineació dels indicadors de sostenibilitat agilitza la recopilació de dades, garanteix la coherència, permet la col·laboració entre funcions i accelera el progrés cap als objectius mediambientals.

Monitoratge en temps real

La integració de tercers proporciona actualitzacions de dades en viu, la qual cosa permet un seguiment precís dels indicadors de sostenibilitat i una presa de decisions oportuna.

Col·laboració multiplataforma

La perfecta integració fomenta el treball en equip eficient entre diverses plataformes de programari, la qual cosa millora l'execució del pla de sostenibilitat.

Informes automatitzats

Les solucions de programari integrades simplifiquen l'agregació de dades, generant informes detallats per a avaluar i millorar l'acompliment de la sustentabilitat.

Automatització / Software

Col·laboració integrada i sense esforç.

La integració de programari de tercers agilitza l'execució del pla de sostenibilitat, permet un seguiment continu d'indicadors i fomenta la presa de decisions informada per a un major impacte ambiental.

Consolidació de dades.
La integració de programari de tercers simplifica la recopilació de dades de sostenibilitat, la qual cosa garanteix un seguiment i anàlisis precises dels indicadors.
Eficiència del flux de treball.
La perfecta integració agilitza els processos, redueix l'esforç manual i millora l'execució del pla per a obtenir millors resultats.
Presa de decisions informada.
L'accés a les dades integrades permet obtenir coneixements complets, la qual cosa permet realitzar ajustos basats en dades per a millorar els resultats de sostenibilitat.
Back2blu sustainability software integration solutions

Comenci avui

No es pot millorar el que no es mesura.
Back2blu proporciona un marc per a avaluar els esforços de sostenibilitat, identificar àrees de millora i realitzar un seguiment del progrés cap als objectius de sostenibilitat, en pilot automàtic.

Contacta'ns