Auditoria / Llibre de registre

Auditoria, Evidència, Traçabilitat, impulsar l'èxit de la sostenibilitat.

L'automatització dels processos d'auditoria amb arxius i notes en l'estratègia de sostenibilitat millora l'eficiència, garanteix la recopilació precisa de dades, facilita l'intercanvi de coneixements i fomenta la millora contínua cap als objectius ambientals.

Emmagatzemar

L'emmagatzematge de la documentació en el llibre de registre d'auditoria garanteix un manteniment de registres organitzat, facilita la recuperació i recolza una avaluació d'acompliment transparent i precisa.

Notes

Agregar comentaris en el llibre de registre d'auditoria permet la retroalimentació col·laborativa, fomenta l'intercanvi de coneixements i promou la millora contínua en les estratègies de sostenibilitat.

Informació externa

Els enllaços externs en el llibre de registre d'auditoria brinden un fàcil accés als recursos rellevants, la qual cosa millora l'intercanvi d'informació i fomenta la comprensió integral de l'estratègia.

Auditoria / Llibre de registre

Avaluar, refinar, optimitzar l'estratègia.

L'auditoria de l'estratègia de sustentabilitat garanteix la rendició de comptes, destaca les àrees de millora i impulsa el progrés continu cap a l'assoliment dels objectius ambientals a llarg termini.

Avaluació de l'acompliment.
L'auditoria avalua les iniciatives actuals, identificant els èxits i les deficiències per a realitzar ajustos estratègics informats.
Verificació del compliment.
Assegura el compliment de les regulacions pertinents, reduint riscos i demostrant compromís amb pràctiques responsables.
Confiança de les parts interessades.
L'auditoria transparent fomenta la credibilitat i la confiança entre els inversors, clients i empleats, millorant la reputació i el compromís.
Back2blu sustainability public sector solutions

Comenci avui

No es pot millorar el que no es mesura.
Back2blu proporciona un marc per a avaluar els esforços de sostenibilitat, identificar àrees de millora i realitzar un seguiment del progrés cap als objectius de sostenibilitat, en pilot automàtic.

Contacta'ns