Gestió de plans

Estratègia de Sostenibilitat Eficient

Un pla de sostenibilitat és crucial per a l'èxit de l'empresa a llarg termini, ja que garanteix l'administració ambiental, la responsabilitat social i el bon govern. Fomenta la confiança de les parts interessades, redueix els riscos, redueix els costos i impulsa la innovació per a un futur resilient.

Creació

Desenvolupament d'estratègies personalitzables i orientades a objectius, integrant factors ambientals, socials i de govern (*ESG) per a un creixement empresarial sostenible.

Àrees i Objectius

Les àrees d'actuació, les accions a prendre i els objectius prioritzen els aspectes clau de sostenibilitat, orienten l'assignació de recursos i impulsen millores específiques.

Àrees i Objectius

Les àrees d'actuació, les accions a prendre i els objectius prioritzen els aspectes clau de sostenibilitat, orienten l'assignació de recursos i impulsen millores específiques.

Administrar

De la intenció a l'acció

Els plans de sostenibilitat comencen amb una intenció clara, establint metes ambientals, socials i de govern. La gestió eficaç implica monitorar el progrés, ajustar les estratègies i informar de manera transparent els resultats a les parts interessades.

Crear.
Identifica objectius, avalua l'acompliment actual, desenvolupa estratègies, implementa plans d'acció, controla el progrés, revisa i ajusta segons sigui necessari.
Administrar.
Defineix objectius, crea estratègies, implementa accions, realitza un seguiment del progrés, avalua i ajusta per a la millora contínua.
Millorar.
Analitza l'estat actual, implementa canvis, mesura els resultats, revisa i perfecciona el progrés.
Back2blu sustainability public sector solutions

Comenci avui

No es pot millorar el que no es mesura.
Back2blu proporciona un marc per a avaluar els esforços de sostenibilitat, identificar àrees de millora i realitzar un seguiment del progrés cap als objectius de sostenibilitat, en pilot automàtic.

Contacta'ns