Comunicar

Fomentar la col·laboració, construir relacions, compartir coneixements.

Involucrar i comunicar l'estratègia de sostenibilitat és crucial per a crear consciència, fomentar la col·laboració, promoure valors compartits, impulsar el compromís de les parts interessades i facilitar la presa de decisions informades cap als objectius ambientals.

Participació dels interessats

La comunicació oberta fomenta la confiança, enforteix les relacions i fomenta la col·laboració amb inversors, clients i empleats, o ciutadans en cas de l'Administració Pública.

Reputació de la marca

Mostrar el compromís amb la sostenibilitat diferencia a l'organització, atraient a consumidors i socis amb consciència ecològica.

L'intercanvi de coneixements

El diàleg transparent promou l'adopció de millors pràctiques, impulsant el progrés col·lectiu cap a un futur més sostenible.

Comunicar

Compartir, involucrar, impulsar el canvi.

La comunicació dels plans de sostenibilitat fomenta la participació de les parts interessades, millora la reputació de la marca i promou l'intercanvi de coneixements per al progrés ambiental col·lectiu.

Compartint socialment.
Utilitzar plataformes de xarxes socials per a difondre plans de sostenibilitat, arribar a un públic més ampli i fomentar el compromís.
Intercanvi intern.
Promoure plans dins de l'organització, fomentant la participació dels empleats i fomentant una cultura de sostenibilitat.
Comunicació multimèdia.
Aprofitar diversos formats, com a vídeos, infografies i articles, per a transmetre de manera efectiva l'estratègia i els assoliments de sostenibilitat.
Back2blu sustainability communication solutions

Comenci avui

No es pot millorar el que no es mesura.
Back2blu proporciona un marc per a avaluar els esforços de sostenibilitat, identificar àrees de millora i realitzar un seguiment del progrés cap als objectius de sostenibilitat, en pilot automàtic.

Contacta'ns